Make your own free website on Tripod.com
News
Current Exhibition
Timelab Freelance
About Timelab

Pieter Pluijgers

Piet Pluijgers maakte de afgelopen jaren een indrukwekkend archief op het gebied van media, politiek en filosofie. Dit grondmateriaal en de verwerking ervan laat hij zien.

Piet Pluijgers made a grand archive in past years. This archive contains articles on media, politics and philosophy. He shows photos and slides at this exhibition.

Freek Bersch
Mieke Niendieker